Elda upp stubbar

Elda upp stubbar är enkelt och säkert med en Stubbskorsten™. Med små förberedelser, få redskap och max 1 timmes arbete är stubben borta. Resten av tiden sköter sig stubbskorstenen själv. 

Vad som behövs för att ta bort en stubbar med en Stubbskorsten spade grillbriketter tändvätska

Elda upp stubbar enkelt

Stubbskorsten™ är både säker och enkel att använda. Med små förberedelser och få redskap försvinner stubben. Den kan återanvändas till många stubbar som skall tas bort i er trädgård.
Montering av Stubbskorstenen på ett bord utomhus

Enkel att montera och använda

Stubbskorsten™ är en enkel metallkonstruktion som anpassas efter stubbarnas utseende och hur de står. Den klarar av både ojämn mark till de som står nära stenar. Även den som är ovan kan använda den.
Ta bort stubbar med Stubben där stubben är borta och jord har blivit ifylld

Lätt att elda upp stubbar

Med en stubbskorsten blir det lätt att elda upp stubbarna i din trädgård. När allt är klart finns det enbart kvar en grop i marken som fylls med jord och sedan är det bara att så i gräsfrön. Ett miljövänligt och prisvärt alternativ till stubbfräs och kemikalier.
Brandtriangel varje ben av triangel har bränsle syre och värme i mitten brinner en eld

Varför är det svårt att elda upp stubbar

Det kan förklaras med brandtriangeln. För att något skall brinna behövs bränsle (stubben), syre (finns det gott om) och värme. Det som saknas för att elda upp en stubbe är värmen. När stubben som oftast är lite fuktig börjar brinna alstras inte tillräckligt med värme för att den skall fortsätta brinna och den slocknar.  När du lägger på ved ovanpå stubben så bildas ingen värme som går ner i stubben utan värmen stiger uppåt och kall luft sugs in i mot stubben.

Stubbskorstenen löser problemet

Stubbskorstenen består av ett antal plåtsidor som sätts ihop och bildar en skorsten som sätts runt en stubbe. Mellanrummet mellan stubben och Stubbskorstenen fylls med briketter och när briketterna
brinner alstras så mycket värme att stubben börjar brinna. Längst ner på varje
sida finns det lufthål där syret kommer in. Inne i skorstenen ovanför lufthålen
finns fällplattor som leder in uppvärmd luft mot stubben för att öka på värmen
runt stubben.

Med Stubbskorstenen försvinner stubbarna helt och det blir bara aska kvar.

Stubbskorsten™ är patenterad och den tillverkas i Sverige.

Stubbfräs kan i många fall ersättas med en Stubbskorsten. Elda själv upp dina stubbar.

Köp din Stubbskorsten™ för endast 885 kr

Se video hur du eldar upp stubbar med en Stubbskorsten™

Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här https://youtu.be/M8vxHp1WWZw