Montering av Stubbskorsten™

Med en enkel konstruktion slipper du använda verktyg för att montera den. Stubbskorstenen är enkel att anpassa efter olika stubbars utseende. Följ stegen här eller ladda ner en manual. Se även exempel på hur olika stubbar har tagits bort och det beskrivs med video och steg för steg bilder. Referensstubbar

Detta ingår

Steg 1 - Montera sidorna

 1. Börja alltid med sida A. För in tungorna på Sida B i slitsarna på Sida A. Lufthålen skall alltid vara ner.
 2. Stick in märlan i hålet på tungan. Varje tunga måste låsas med en märla. Fortsätt sedan att montera sidorna. Varva mellan Sida A och Sida B.
 3. Om marken är ojämn eller om det finns mycket rötter kan en eller flera sida monters högre upp eller längre ner än angränsande sidor. Det räcker att två av de tre tungorna sitter i någon slits.

Antalet sidor beror på storleken och utseendet på stubben. Det ideala mellanrummet mellan stubben och stubbskorstenen är 1 brikett. Om mellanrummet är för stort går det åt mycket mer briketter och det bildas inte lika mycket värme runt stubben.

Steg 2 - Sätt fast fällplattorna

När sidorna är sammankopplade till en cirkel monteras fällplattorna.

 1. Fällplattan sticks in i de horisontella slitsarna från insidan.
 2. Böj upp mittentungan på utsidan av skorstenen.
 3. Fällplattan skall ha en vinkel på ca 60 grader, när den hänger fritt.

Alla sidor skall ha en fällplatta.

Steg 3 - Lås fällplattorna i upprätt läge

 1. Vik upp fällplattan på insidan så den pekar rakt upp
 2. Stick in Haken från utsidan, i skåran ovanför fällplattans fäste.
 3. För in haken så långt att den kan sänkas ner och låsa fällplattan.

Detta görs för att underlätta när stubbskorstenen skall justeras över stubben och när grillbriketterna skall fyllas på

Stubbskorstenens är placerad över en stubbe och sidor är monterade på olika höjd för att anpassas efter stubbens form

Antal sidor som behövs till en stubbe

Stubbens diameter / Antal plattor som behövs

Om stubben är större än 40 cm i diameter

 1. Två stubbskorstenar
  Använd två stubbskorstenar så att antalet sidor ökas upp. Dessa kan monteras ihop och sättas runt en större stubbe. Med två stubbskorstenar kan stubben vara upp till 60 cm i diameter. 
 2. Elda i flera omgångar 
  Såga snitt genom stubben med en motorsåg som Stubbskorstenen passar i. Såga gärna flera snitt som snabbar på förbränningen. Anpassa Stubbskorstenen så att några sidor passar i snittet och resten formas runt en del av stubben. Elda först upp denna del. Flytta sedan stubbskorsten och elda upp nästa del.

Se monteringsvideo

Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/uRcXvW67I1U

Köp din Stubbskorsten™ för endast 885 kr