Montering av Stubbskorsten™

Med en enkel konstruktion slipper du använda verktyg för att montera den. Stubbskorstenen är enkel att anpassa efter olika stubbars utseende. Följ stegen här eller ladda ner en manual. Se även exempel på hur olika stubbar har tagits bort och det beskrivs med video och steg för steg bilder. Referensstubbar

Detta ingår

Steg 1 - Montera sidorna

 1. Börja alltid med sida A. För in tungorna på Sida B i slitsarna på Sida A. Lufthålen skall alltid vara ner.
 2. Stick in märlan i hålet på tungan. Varje tunga måste låsas med en märla. Fortsätt sedan att montera sidorna. Varva mellan Sida A och Sida B.
 3. Om marken är ojämn eller om det finns mycket rötter kan en eller flera sida monters högre upp eller längre ner än angränsande sidor. Det räcker att två av de tre tungorna sitter i någon slits.

Antalet sidor beror på storleken och utseendet på stubben. Det ideala mellanrummet mellan stubben och stubbskorstenen är 1 brikett. Om mellanrummet är för stort går det åt mycket mer briketter och det bildas inte lika mycket värme runt stubben.

Steg 2 - Sätt fast fällplattorna

När sidorna är sammankopplade till en cirkel monteras fällplattorna.

 1. Fällplattan sticks in i de horisontella slitsarna från insidan.
 2. Böj upp mittentungan på utsidan av skorstenen.
 3. Fällplattan skall ha en vinkel på ca 60 grader, när den hänger fritt.

Alla sidor skall ha en fällplatta.

Steg 3 - Lås fällplattorna i upprätt läge

 1. Vik upp fällplattan på insidan så den pekar rakt upp
 2. Stick in Haken från utsidan, i skåran ovanför fällplattans fäste.
 3. För in haken så långt att den kan sänkas ner och låsa fällplattan.

Detta görs för att underlätta när stubbskorstenen skall justeras över stubben och när grillbriketterna skall fyllas på

Stubbskorstenens är placerad över en stubbe och sidor är monterade på olika höjd för att anpassas efter stubbens form

Antal sidor som behövs till en stubbe

Stubbens diameter / Antal plattor som behövs

Om stubben är större än 40 cm i diameter

 1. Två stubbskorstenar
  Använd två stubbskorstenar så att antalet sidor ökas upp. Dessa kan monteras ihop och sättas runt en större stubbe. Med två stubbskorstenar kan stubben vara upp till 60 cm i diameter. 
 2. Elda i flera omgångar 
  Såga snitt genom stubben med en motorsåg som Stubbskorstenen passar i. Såga gärna flera snitt som snabbar på förbränningen. Anpassa Stubbskorstenen så att några sidor passar i snittet och resten formas runt en del av stubben. Elda först upp denna del. Flytta sedan stubbskorsten och elda upp nästa del.

Se monteringsvideo

Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/uRcXvW67I1U

Köp din Stubbskorsten™ för endast 885 kr

Köpvillkor

Allmänt

 • Stubbskotenen ägs av Smart Monter Sverige AB org. nr. 559027-8601 (Säljaren). Dessa köpevillkor gäller mellan dig (Köpare) som gör en beställning på www.stubbskorstenen.se och Säljaren.
 • Villkoren gäller enbart för konsumenter som beställer en produkt.
 • Villkoren kan ändras när som helst, men det köpvillkor som godkändes av köparen när köpet genomfördes är alltid det som gäller.
 • För att komma i kontakt med oss, skicka e-post till info@stubbskorstenen.se eller ring 0708-37 63 21.

Produktinformation

 • Bilder försöker i möjligaste mån återge produktens egenskaper, men vi garanterar inte att produktens utseende återges helt korrekt.
 • Innehållet på stubbskorsten.se är skyddat av upphovsrätt. Detta innebär att produktnamn, bilder och annat innehåll inte får kopieras och användas utan skriftligt medgivande från Säljaren

Beställning

 • För att kunna beställa en produkt måste köpvillkoren godkännas.
 • När köpet har blivit slutfört skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Säljaren ett avtal om köp.
 • I orderbekräftelsen finns alla uppgifter såsom produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
 • Vi reserverar oss mot slutförsäljning, lagersaldofel eller leveransförseningar.
 • Är något fel i orderbekräftelsen måste köparen omedelbart kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.

Priser

 • Alla priser anges i SEK och är inklusive 25% moms.
 • Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges separat.
 • Det totala priset anges innan beställningen slutförs och i orderbekräftelsen.
 • Vi reserverar oss för att priser kan ha angetts felaktigt och har rätt att ändra dessa. Ändras priset har köparen rätt att ångra köpet.
 • Priserna gäller enbart för leverans inom Sverige. För leverans utanför Sverige kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.
 • Betalning sker via swish eller mot faktura.

Leverans

 • Paketet levereras antingen med Postnord eller DHL.
 • Våra normala leveranstider är 2-5 arbetsdagar och leveranstiden framgår även i ordererkännandet.
 • Vid leverans utanför Sverige gäller andra fraktkostnader och leveranstider. Kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.
 • Paket som inte har hämtats ut och returnerats till Säljaren har Säljaren rätt att ta ut en hanteringskostnads samt kostnaden för returfrakten. Minsta kostnaden som tas ut är 250 SEK inklusive moms.

Ångerrätt

 • Vid köp av produkter på webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar efter det att varan har tagits emot.
 • Du måste skicka e-post till info@stubbskorsten.se inom dessa 14 dagarna för att ångerrätten skall gälla. Mejlet skall innehålla namn, e-postadress, leveransadress samt bankuppgifter dit pengarna skall återbetalas.
 • Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten. Om produkten har använts eller blivit skadad har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen på det belopp som återbetalas
 • Produkten skall returneras inom 14 dagar efter dagen som att du har meddelat att du vill ångra köpet. Helst skall produkten skickas i originalförpackningen och du ansvarar för den returnerade produktens skick tills vi har taget emot den.
 • Kostnaden för returfrakten står du för.
 • Återbetalning kommer ske senast 30 dagar efter vi har mottagit returnerad produkt. Återbetalning sker med hela beloppet vi har fått från dig. Detta gäller inte för extrakostnader till följd av att du har valt ett annat betalnings- eller leveranssätt än det billigaste vi erbjuder.
 • Läs mer om ångerrätten på www.konsumentverket.se

Reklamation

 • Vi besiktigar produkten innan den levereras. Är produkten trots det felaktig skall du kontakta säljaren på info@stubbskorsten.se snarast möjligt efter det att felet upptäcks.
 • Du måste undersöka produkten när du tar emot den samt anmäla skador på emballage direkt till transportören eller utlämningsstället. Dokumenterar gärna skadorna med ett foto och skadan skall även noteras på frakthandlingen.
 • Vi kommer kontakta er för att diskutera hur felaktigheten på produkten skall åtgärdas.
 • Reklamerade produkter kan inte returneras utan vårt godkännande. Vi tar inte emot produkter som returnerats mot postförskott eller efterkrav.
 • Konstaterade och godkända felaktigheter kommer rättas till kostnadsfritt enligt gällande konsumentlagstiftning.
 • Produkten kan ej reklameras, om instruktionen till produkten inte har följts.

Ansvarsbegränsning

 • Säljaren tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
 • Alla varor förblir Säljarens egendom tills full betalning erlagts.
 • Om Säljaren fullföljer sina åtaganden accepterar Säljaren inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter som företaget inte kan råda över (Force Majeure).
 • Vi följer alltid gällande konsumentskyddslagstiftning.
  Tillämplig lag och tvister
 • För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Läs mer om detta på www.konsumentverket.se.
 • Tvist enligt dessa villkor skall tolkas och avgöras enligt svensk lag.
 • Om en tvist inte kan lösas genom samförstånd mellan dig och Säljare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Se www.arn.se.
 • Du kan även välja att lämna in klagomål via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr

Personuppgiftspolicy

 • Vi värdesätter din integritet och sparar så lite information som möjligt.
 • Vi använder enbart cookies från Google Analytics för att kunna analysera och förbättra vår webbplats. Se mer www.google.se/intl/sv/policies/privacy/
 • Vid en beställning sparar vi namn, adress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress samt köphistorik.
 • I samband med att du lägger en beställning godkänner du att vi kan lagra och använda dina uppgifter.
 • Beställningsinformation sparas så länge att vi kan efterleva rättsliga förpliktelser och följa bokföringslagen.
 • Övrig kommunikation sparas maximalt i 2 år efter den sista kontakten som har skett mellan dig och Säljaren.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut den information som vi har sparat, Detta levereras via e-post i läslig form.
 • Du har rätt att begära att informationen rättas eller att den tas bort. Vi måste alltid spara den information som behövs för att till exempel följa bokföringslagen.
 • Vi lämnar enbart ut information till tredjeparsleverantör som de behöver för att fullfölja sina uppgifter. Som tredjepartsleverantör räknar vi speditör, betalleverantör eller liknande och hänvisar till deras integritetspolicy.