Så fungerar en Stubbskorsten™

Stubbskorsten är både smart och enkel att använda. Du behöver bara få redskap för att utföra jobbet. Med en Stubbskorsten kan du på ett säkert och miljövänligt sätt elda upp dina stubbar efter du fällt träd. Ett mer prisvärt och enkelt alternativ än att hyra stubbfräs. 

Hur du använder en Stubbskorsten™

Vad som behövs för att ta bort stubbar själv med en Stubbskorsten spade grillbriketter tändvätska

Detta behövs

  • Stubbskorsten
  • Spade
  • Briketter, 1-2 påsar
  • Tändare och miljövänlig tändvätska 

Ibland behövs

  • Borrmaskin med långborr 16 – 20 mm
  • Yxa om det finns mycket rötter
Gräv ett dike runt stubben som skall tas bort

Steg 1 - Gräv ett dike runt stubben

För att ta bort stubbar själv börjar du med att gräva ett dike, så gott det går, runt stubben som är minst ett år gammal. Helst ca 10 cm djupt. Stubben kommer att brinna ner lika långt som diket blir djupt.
Diket fungerar även som en invallning, så att glödande kol inte kan sprida sig

Det blir inte speciellt varmt vid sidorna på stubbskorstenen. Däremot blir det mycket varmt längst ner i diket där lufthålen finns och ovanför den övre öppningen. Se till att det inte finns något som kan antändas ovanför stubbskorstenens öppning eller på marken i närheten.

Stubbskorsten borra på diagonalen

Tips för bättre förbränning

Borra några hål i stubben med ett långt borr. Borra snett ner och genom hela stubben. Hålet börjar i ovankanten på stubben och kommer ut på motsatt sida nere vid marken. Värmen kommer stiga upp i hålet och stubben brinner även upp inifrån. Med fler hål brinner stubben upp snabbare. Bästa borret är ett centrumborr eller spiralborr, som är 400 mm långt med en diameter på 16 – 20 mm. Borren kan köpas i en bygghandel och kostar från 50 SEK och uppåt beroende på kvalitet. 

Detta är är inte nödvändiga men det minskar antalet gånger som det behöver fyllas på med mer briketter. Är stubben stor eller fuktig stubbe har det större betydelse.

Stubbskorstenen satt över stubben med briketter mellan stubben och skorstenen

Steg 2 - Sätt en Stubbskorsten™ över stubben, fyll på briketter och tänd.

A. Sätt stubbskorstenen över stubben.

Om det finns rötter som sticker ut från stubben kan de antingen huggas av eller så kan sidorna på stubbskorstenen anpassas i höjdled. Det är viktigt att stubbskorstenen står stadigt på marken och inte välter. Det ideala mellanrummet mellan stubben och stubbskorstenens sidor är 1 brikett. Om mellanrummet är för stort går det åt mycket mer briketter och det bildas inte lika mycket värme runt stubben.

Täta där skorstenen står på marken så att det inte kommer in tjuvluft. Använd jorden som har blivit uppgrävd när diket grävdes. Luften skall helst komma in genom lufthålen som sitter nere på skorstenens sidor. Om det kommer in för mycket tjuvluft kommer briketterna att brinna upp för fort.

B. Fyll på med briketter och tänd – använd antingen tändvätska eller braständare.

Med tändvätska.

1. Se till att fällplattorna är uppvikta innan briketterna fylls på. Fyll på briketter i mellanrummet mellan stubbskorstenens sidor och stubben, så att det kommer upp till kanten på stubben. Se till att briketterna kommer ner till marken. Ibland behöver briketterna petas ner om de fastnar.

2. Häll på tändvätska uppifrån och tänd. Om tändvätska används kommer det bildas minimalt med rök. Använd gärna miljövänlig tändvätska.

3. Ta bort hakarna till fällplattorna så att fällplattorna kan rör sig fritt.

Med braständare.

1. Se till att fällplattorna är uppvikta innan briketterna fylls på. Fyll på briketter i mellanrummet mellan stubbskorstenens sidor och stubben. Se till att briketterna kommer ner till marken. Lägg i 1-2 st braständare vid varje lufthål så att de kan tändas utifrån. Fyll på mer briketter så att det kommer upp till kanten på stubben. Ibland behöver briketterna petas ner om de fastnar.

2. Ta bort hakarna till fällplattorna så att fällplattorna kan röra sig fritt.

3. Tänd alla braständarna utifrån, genom lufthålen. När briketterna håller på att tändas kommer det ryka.

OBS! SÄKERHET!

Innan stubbskorstenen tänds se till att det finns något till hands som kan släcka elden om något oförutsett skulle hända. Det kan vara brandsläckare, hinkar med vatten eller vattenslang.

Ta bort stubbar själv med en Stubbskorstenen sett uppifrån där det bildas mycket värme i stubbskorstenen så att stubben som står nära en stenkant brinner

Steg 3 - Låt elden brinna i 1,5 – 2 timmar

Efterhand som briketterna brinner upp kommer de patenterade fällplattorna fällas in mot stubben och leda in föruppvärmd luft in mot stubben och förbättra förbränningen.
Är stubben låg kommer de övre fällplattorna inte luta sig mot stubben. Då fungerar de som ett spjäll så att värmen stannar kvar nära stubben.

Stubbskorsten sett uppifrån med en glödande stubbe inne i Stubbskorstenen

Steg 4 - Briketterna har brunnit upp

Briketterna brinner upp efter 1,5 till 2 timmar.
Vid små torra stubbar behövs det inte fyllas på med mer briketter men i de flesta fall behövs en omgång till med briketter.

1. Vik upp och lås fällplattorna i upprätt lägen. Se hur under montering. Använd handskar och en pinne eftersom fällplattan kan vara varm.

OBS! Om fällplattorna inte viks upp kommer briketterna hamna ovanpå fällplattorna. Då kommer de inte att göra någon nytta och fällplattan blir förstörd.

2. Fyll på med lika mycket briketter som första omgången. Se till att briketterna kommer så långt ner som möjligt. Briketterna kommer tända sig själv av den kvarvarande värmen runt stubben.

3. Ta bort hakarna så att fällplattorna kan röra sig fritt.

Stubbskorsten sett uppifrån med en glödande stubbe inne i Stubbskorstenen

Steg 5 - Låt elden brinna

När kolen har brunnit upp kommer stubben inte brinna med öppen låga utan den kommer att förbrännas (glöda) långsamt inne i skorstenen.
Detta kan ta några timmar och det kan vara bra att vänta till nästa dag.

Ta bort stubbar själv Stubben är borttagen med hjälp av en stubbskorsten och det är enbart en grop kvar i marken

Steg 6 - Ta bort Stubbskorstenen när stubben har brunnit upp

När stubben har brunnit upp är det bara att lyfta bort skorstenen.

Ta bort stubbar själv. Stubben är borttagen med en Stubbskorsten och hålet är täckt med jord och gräsfrön

Steg 7 - Släck kvarvarande glöd och fyll på med jord

I vissa fall är det fortfarande glöd i de kvarvarande delarna av stubben. Detta är svårt att se eller känna och du måste alltid eftersläcka med minst 2 st 10 l hinkar med vatten, gärna mer.

Nu är det bara att fylla gropen med jord och så i nytt gräs eller plantera något annat.

Se hur enkel Stubbskorstenen är att montera

Köp din Stubbskorsten™ för endast 885 kr

Ta bort stubbar själv. Se instruktionsvideo

Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här https://youtu.be/AvJ3T-LduI0

Referensstubben nr 3 Stubbe vid stenmur som skall eldas upp med en stubbskorsten

Se fler videos och bilder på att ta bort stubbar själv

Se fler exempel på hur olika stubbar har tagits bort. Tydliga steg för steg beskrivningar med video och bilder. Det finns exempel på små eller stora stubbar och om stubben har ytligt liggande rötter eller om rötterna ligger långt ner.