Olika sätt att ta bort en stubbe - Elda, Stubbfräs,
Salt eller kaliumnitrat eller Gräva.

För några år sedan hade vi fällt en del träd på vår tomt och nu ville jag ta bort stubbarna. Stubbarna fanns på olika platser i trädgården, vid sluttningar, på berg och vissa var omgärdade av sten. Jag började undersöka vilka olika sätt det finns att ta bort en stubbe där stubbfräs var ett alternativ. 

Jag tittade på stubbfräsning men uteslöt det på grund av kostnaden. Det skulle kosta nästan 10 000 att anlita ett företag för stubbfräsning. Stubbfräsen skulle inte heller kunna ta bort alla stubbarna eftersom det inte skulle gå att komma åt alla med en stor stubbfräs och vissa stubbar stod för nära stenar. En stubbfräs vekade vara bäst för mycket stora stubbar som är lätta att komma åt.  Jag tittade även på att hyra en stubbfräs men då blir det en lite stubbfräs som inte verkade vara särskilt effektiv.

Stubbfräs i en park

Stor stubbfräs i en park

Kemikalier som salt eller kaliumnitrat fungerade inte så bra

Att använda salt eller kaliumnitrat för att ta bort stubbar ville jag inte heller. Dels för att det påverkar miljön och stubbarna hade ändå bara blivit mjuka. Kemikalier för att ta bort stubbar mjukar bara upp stubben sedan måste jag ändå ta bort stubbarna förhand. Av det jag läste på var många missnöjda med metoden då det tog lång och med dåligt resultat.

Gräva bort en stubbe är svårt

Att gräva och såga bort stubbarna hade jag inte klarat av själv. Det är ett alldeles för tungt jobb.

Elda upp stubbar

Att elda upp stubben tyckte jag var ett bra alternativ. Jag läste att det bästa var att borra hål i stubben och sen fylla den med matolja för att sen tända på.

Första stubben var en hassel. Hasseln stod delvis på ett berg och med mycket sten inne bland rötterna. Jag borrade hål och hällde i matolja i hålen. Efter en vecka hade jag fyllt hålen med fyra dunkar matolja och det var dags att elda.

Jag började med att tända grillbriketter som skulle hjälpa till att tända stubben. Tyvärr hände det inte så mycket och stubben brann inte av sig själv. Då lade jag på ved för att ha som bränsle så att stubben skulle börja brinna.

Det slutade med att det blev fyra fulla skottkärror med ved och ännu mer grillbriketter. Resultatet blev en stor brasa där vår Rododendronbuske började ta skada. Men stubben var fortfarande kvar.

Det visade sig att att elda upp en stubbe inte var så lätt.

Elda upp en stubbe
Brandtriangel varje ben av triangel har bränsle syre och värme i mitten brinner en eld

Varför är det svårt att elda upp stubbar

För att något skall brinna behövs bränsle (stubben), syre (finns det gott om) och värme. Det som saknas för att elda upp en stubbe är värmen. När stubben som oftast är lite fuktig börjar brinna alstras inte tillräckligt med värme för att den skall fortsätta brinna och den slocknar.  När du lägger på ved ovanpå stubben så bildas ingen värme som går ner i stubben utan värmen stiger uppåt och kall luft sugs in i brasan.

Stubbskorstenen löser problemet

Då utvecklade jag en skorsten som man kan sätta runt en stubbe. Jag kallar den för en Stubbskorsten. Mellanrummet mellan stubben och Stubbskorstenen fylls med briketter och när briketterna brinner alstras så mycket värme att stubben börjar brinna. Inne i skorstenen finns fällplattor som leder in uppvärmd luft mot stubben för att öka på värmen runt stubben.

Med Stubbskorstenen försvinner stubbarna helt och det blir bara aska kvar.

Stubbskorstenen är patenterad och den tillverkas i Sverige.

Stubbfräs kan i många fall ersättas med en Stubbskorsten. Elda själv upp dina stubbar.

Köp din Stubbskorsten för endast 885 kr

Se video hur stubbskorstenen som är ett bra alternativ till stubbfräs fungerar

Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här https://youtu.be/M8vxHp1WWZw