Frågor och svar.

Hur använder jag en Stubbskorsten™ på bästa sätt.

Om du borra hål snett ner i stubben kommer den att brinna inifrån också. Hålen fungerar som skorstenar med bra drag in vilket gör att stubben brinner mycket bättre. Utan hålen måste elden ätas sig utifrån och in. Finns det hål behövs inte detta. Detta är viktigt om det är en stor stubbe eller om stubben är fuktig. 

Bästa borret är ett centrumborr eller spiralborr, som är 400 mm långt med en diameter på 16 – 20 mm. Borren kan köpas i en bygghandel och kostar från 50 SEK och uppåt beroende på kvalitet.

Du får en bättre effekt med att borra hål jämfört med att såga. Om du ändå väljer att såga så såga snitt med en motorsåg som liknar ett eller flera X, sett uppifrån. Med många snitt kommer stubben brinna upp snabbare.

Ja det är viktigt. Om fällplattorna inte viks upp kommer briketterna hamna ovanpå fällplattorna. Då kommer de inte att göra någon nytta och fällplattan kan bli förstörd om plåten värms från ovan- och undersidan på samma gång.

Från det du börjar behövs ca 1 – 2 timmars arbete beroende på hur stubben ser ut. Resten sköter stubbskorstenen och efter ca 1 dygn är stubben borta.

När stubben brinner upp kommer den brinna upp ungefär lika långt ner som underkanten på Stubbskorstenen. Diket är till för att stubbens ovankant skall komma ner under marknivån. Diket fungerar även som ett skydd så att elden inte sprider sig.

Ja det behövs. Använd den jord som du har tagit bort när du grävde diket. Lufthålen i underkanten på stubbskorstenen är anpassade så att briketterna brinner i lagom takt. Om det kommer in mer luft kommer briketterna att brinna upp för snabbt, och det kan behövas fyllas på mer briketter än annars.

För att det skall gå att elda upp en stubbe bör den vara minst ett år gammal. Om stubben fortfarande är levande så beror det mycket på när eldandet sker. Är det tidigt på våren innan saven börjar stiga är det bättre. Efter det kan det krävas mer briketter för att elda upp den delen som har sav i sig.

Stubbskorstenen klarar av att vid ett tillfälle elda upp stubbar som är ca 40 cm i diameter. Om stubben är större behöver du elda upp stubben i flera omgångar eller så kan du använda två ihopkopplade stubbskorstenar. Vid stora eller fuktiga stubbar går det mycket snabbare och kräver mindre mängd briketter för att elda upp stubben, om du borrar hål eller sågar snitt med en motorsåg.

Det går bra. Använder du två Stubbskorstenar kan du elda upp stubbar som är ca 60 cm i diameter. Beroende på hur torr stubben är och hur bra den brinner måste den kanske eldas i en omgång först och sedan får du minska ner Stubbskorsten™ och elda en omgång till. Borra hål på diagonalen i stubben så kommer stubben brinna mycket bättre eller om du har du en motorsåg kan du såga djupa skåror i stubben och då kan räcka med att elda en omgång. Hål är lite bättre än skåror.

Det kan stämma. Stubben brinner inte upp med öppen låga utan den glöder ner. Låt den bara sköta sig själv så kommer det mesta av stubben vara borta nästa dag. Har stubben varit mycket fuktig kan det kanske behövas fylla på med mer briketter. Se gärna mer under Referensstubbar. Där finns bilder och videos som visar med tidsåtgång vad som händer.

Räddningstjänsten i Göteborg har sagt följande. När någon använder Stubbskorstenen gäller samma regler och försiktighetsregler som all annan eldning. Innan du börjar elda så skall du ta bort föremål som kan börja brinna som finns i närheten. Undersök även markförhållanden, är det en torv rik jord behöver den vara fuktig. Du skall alltid ha brandsläckare, hinkar med vatten eller en vattenslang i närheten om det skulle börja brinna. Sedan är det viktigt att alltid eftersläcka med mycket vatten. Det kan finnas kvar glöd i marken som inte går att se eller känna med handen.

Se gärna lite olika exempel på hur det har gått till att elda upp stubbar under referensstubbar

 

När det gäller ytliga rötter så kan detta hanteras på lite olika sätt och beroende på hur stubben ser ut. Eftersom Stubbskorstenen består av ett antal sidor som hakas i varandra kan skorstenen formas efter stubbens utseende och vid en ytlig rot kan den täckas in av skorstenen. Om roten ligger under mark kan en sida på skorstenen höjas upp där roten finns och sidorna bredvid går ner till marken. Om detta inte går får man ta till en yxa. Under Referensstubbar finns ett antal exempel på hur stubbar med olika utseenden har tagits bort. Tänk på att täta runt nedre delen av Skorstenen så att det inte kommer in för mycket luft. Då kommer briketterna brinna upp för fort.

Det gäller samma regler som all annan eldning. När du eldar blir stubbskorstenen inte särskilt varm på sidorna men det blir mycket varmt ovanför skorstenens öppning så det får inte finnas något ovanför. Innan du börjar elda så skall du ta bort föremål som kan börja brinna som finns i närheten. Undersök även markförhållanden, är det en torv rik jord behöver den vara fuktig. Du skall alltid ha brandsläckare, hinkar med vatten eller en vattenslang i närheten om det skulle börja brinna. Sedan är det viktigt att alltid eftersläcka med mycket vatten. Det kan finnas kvar glöd i marken som inte går att se eller känna med handen.

Stubbeskortenen kan användas när det inte är för kallt. En frusen stubbe är mycket svår att elda upp. Det samma om det är en murken stubbe som är mycket fuktig efter regn. Då går det åt mer briketter. För övrigt är det mer beroende på hur torrt det är och är det eldningsförbud får den inte användas. Så lagom torrt och inte för kallt.

Rotbrand är när det kan börja brinna i rötter som finns i marken. När du eldar upp en stubbe med stubbskorstenen kommer det ske mycket långsamt. När stubben har brunnit upp efter max 1 dygn skall elden eftersläckas med mycket vatten. Då kommer glöden som finns i roten eller i torven släckas.

Att använda ett oljefat fungerar bra. Det är från den principen som Stubbskorstenen kommer men den är förfinad i ett antal steg. När du använder ett oljefat måste du såga bort botten på fatet och även såga upp ett antal lufthål. Fördelen med Stubbskorstenen är att den kan anpassas efter stubbens form och då kommer briketterna mycket närmre stubben och värmen koncentreras mot stubben och det går inte åt så mycket briketter. Inne i Stubbskorstenen finns även fällplattor som leder in föruppvärmd luft in mot stubben för att förbättra förbränningen. Sedan är lufthålen som sitter längst ner på stubbskorstenen sidor anpassade så briketterna brinner så effektivt som möjligt. Med för stora hål brinner briketterna upp för snabbt och med för små hål brinner briketterna för dåligt och det bildas inte tillräckligt med värme för att stubben skall försätta brinna.

Det finnas tre olika rotsystemsvarianter. Hjärtrotsystem, pålrotsystem och sänkrotsystem. Vilken variant som din stubbe har är svårt att veta. Dels beror det på vilket trädslag men även var trädet har vuxit. Skuggigt eller mycket sol. Hur marken är beskaffad. Var det finns vatten. Om trädet står för sig själv eller tillsamman med andra. Rotsystemet ändras sig även med åren. Ett ungt träd har oftast ett pålrotsystem för att kunna stå stadigt. Men när trädet blir äldre utvecklas de andra rötterna mer.

Eko plugg är till för att döda stubben. Den hjälper inte till med att ta bort stubben.

Markbrand är när du eldar och det är mycket torv i jorden som börjar glöda. När stubben har brunnit upp skall det alltid eftersläckas med mycket vatten. Då kommer även glöden i torven släckas.

Inne i Stubbskorstenen finns fällplattor som samverkar med lufthålen som sitter längst ner på stubbskorstenens sidor. När stubbskorstenen tänds är fällplattorna i upprätt läge och det skapas mycket drag i stubbskorstenen så att det blir varm. Efterhand som brikettera brinner upp fälls fällplattorna in mot stubben och leder in luften, som har blivit uppvärmd av briketterna, mot stubben. Om fällplattorna inte funnits hade mycket av den varma luften bara stigit rakt upp och inte gjort någon nytta.

Köpvillkor

Allmänt

 • Stubbskotenen ägs av Smart Monter Sverige AB org. nr. 559027-8601 (Säljaren). Dessa köpevillkor gäller mellan dig (Köpare) som gör en beställning på www.stubbskorstenen.se och Säljaren.
 • Villkoren gäller enbart för konsumenter som beställer en produkt.
 • Villkoren kan ändras när som helst, men det köpvillkor som godkändes av köparen när köpet genomfördes är alltid det som gäller.
 • För att komma i kontakt med oss, skicka e-post till info@stubbskorstenen.se eller ring 0708-37 63 21.

Produktinformation

 • Bilder försöker i möjligaste mån återge produktens egenskaper, men vi garanterar inte att produktens utseende återges helt korrekt.
 • Innehållet på stubbskorsten.se är skyddat av upphovsrätt. Detta innebär att produktnamn, bilder och annat innehåll inte får kopieras och användas utan skriftligt medgivande från Säljaren

Beställning

 • För att kunna beställa en produkt måste köpvillkoren godkännas.
 • När köpet har blivit slutfört skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Säljaren ett avtal om köp.
 • I orderbekräftelsen finns alla uppgifter såsom produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
 • Vi reserverar oss mot slutförsäljning, lagersaldofel eller leveransförseningar.
 • Är något fel i orderbekräftelsen måste köparen omedelbart kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.

Priser

 • Alla priser anges i SEK och är inklusive 25% moms.
 • Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges separat.
 • Det totala priset anges innan beställningen slutförs och i orderbekräftelsen.
 • Vi reserverar oss för att priser kan ha angetts felaktigt och har rätt att ändra dessa. Ändras priset har köparen rätt att ångra köpet.
 • Priserna gäller enbart för leverans inom Sverige. För leverans utanför Sverige kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.
 • Betalning sker via swish eller mot faktura.

Leverans

 • Paketet levereras antingen med Postnord eller DHL.
 • Våra normala leveranstider är 2-5 arbetsdagar och leveranstiden framgår även i ordererkännandet.
 • Vid leverans utanför Sverige gäller andra fraktkostnader och leveranstider. Kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.
 • Paket som inte har hämtats ut och returnerats till Säljaren har Säljaren rätt att ta ut en hanteringskostnads samt kostnaden för returfrakten. Minsta kostnaden som tas ut är 250 SEK inklusive moms.

Ångerrätt

 • Vid köp av produkter på webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar efter det att varan har tagits emot.
 • Du måste skicka e-post till info@stubbskorsten.se inom dessa 14 dagarna för att ångerrätten skall gälla. Mejlet skall innehålla namn, e-postadress, leveransadress samt bankuppgifter dit pengarna skall återbetalas.
 • Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten. Om produkten har använts eller blivit skadad har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen på det belopp som återbetalas
 • Produkten skall returneras inom 14 dagar efter dagen som att du har meddelat att du vill ångra köpet. Helst skall produkten skickas i originalförpackningen och du ansvarar för den returnerade produktens skick tills vi har taget emot den.
 • Kostnaden för returfrakten står du för.
 • Återbetalning kommer ske senast 30 dagar efter vi har mottagit returnerad produkt. Återbetalning sker med hela beloppet vi har fått från dig. Detta gäller inte för extrakostnader till följd av att du har valt ett annat betalnings- eller leveranssätt än det billigaste vi erbjuder.
 • Läs mer om ångerrätten på www.konsumentverket.se

Reklamation

 • Vi besiktigar produkten innan den levereras. Är produkten trots det felaktig skall du kontakta säljaren på info@stubbskorsten.se snarast möjligt efter det att felet upptäcks.
 • Du måste undersöka produkten när du tar emot den samt anmäla skador på emballage direkt till transportören eller utlämningsstället. Dokumenterar gärna skadorna med ett foto och skadan skall även noteras på frakthandlingen.
 • Vi kommer kontakta er för att diskutera hur felaktigheten på produkten skall åtgärdas.
 • Reklamerade produkter kan inte returneras utan vårt godkännande. Vi tar inte emot produkter som returnerats mot postförskott eller efterkrav.
 • Konstaterade och godkända felaktigheter kommer rättas till kostnadsfritt enligt gällande konsumentlagstiftning.
 • Produkten kan ej reklameras, om instruktionen till produkten inte har följts.

Ansvarsbegränsning

 • Säljaren tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
 • Alla varor förblir Säljarens egendom tills full betalning erlagts.
 • Om Säljaren fullföljer sina åtaganden accepterar Säljaren inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter som företaget inte kan råda över (Force Majeure).
 • Vi följer alltid gällande konsumentskyddslagstiftning.
  Tillämplig lag och tvister
 • För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Läs mer om detta på www.konsumentverket.se.
 • Tvist enligt dessa villkor skall tolkas och avgöras enligt svensk lag.
 • Om en tvist inte kan lösas genom samförstånd mellan dig och Säljare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Se www.arn.se.
 • Du kan även välja att lämna in klagomål via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr

Personuppgiftspolicy

 • Vi värdesätter din integritet och sparar så lite information som möjligt.
 • Vi använder enbart cookies från Google Analytics för att kunna analysera och förbättra vår webbplats. Se mer www.google.se/intl/sv/policies/privacy/
 • Vid en beställning sparar vi namn, adress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress samt köphistorik.
 • I samband med att du lägger en beställning godkänner du att vi kan lagra och använda dina uppgifter.
 • Beställningsinformation sparas så länge att vi kan efterleva rättsliga förpliktelser och följa bokföringslagen.
 • Övrig kommunikation sparas maximalt i 2 år efter den sista kontakten som har skett mellan dig och Säljaren.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut den information som vi har sparat, Detta levereras via e-post i läslig form.
 • Du har rätt att begära att informationen rättas eller att den tas bort. Vi måste alltid spara den information som behövs för att till exempel följa bokföringslagen.
 • Vi lämnar enbart ut information till tredjeparsleverantör som de behöver för att fullfölja sina uppgifter. Som tredjepartsleverantör räknar vi speditör, betalleverantör eller liknande och hänvisar till deras integritetspolicy.