Exempel på hur du kan elda upp stubbar med olika utseende
med en Stubbskorsten™

Stubbskorstenen är både smart och enkel att använda för att elda upp stubbar i din trädgård. Oavsett hur de ser ut eller var de står kan du få ett lyckat resultat. Se nedan vilka metoder vi använt för att elda upp stubbarna.

Liten stubbe med djupt liggande rötter

En liten gammal fuktig ekstubbe ca 20 cm i diameter. Stubbe med djupt liggande rötter. 

 • Användning av 6 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 1 säck med grillbriketter.
 • Arbetad tid: 40 min.
 • Totalt tid: 18 timmar.
Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/M8vxHp1WWZw

Stubben som ska bort.
1. Börja med att gräva ett dike runt stubben ca 10 cm djupt. Stubben kommer att brinna ner lika långt som diket blir djupt.​
2. Montera stubbskorstenen och sätt den över stubben.
3. Fyll på med grillbriketter och tänd.
4. När stubben har brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
5. Häll på jord och så i gräsfrön.

Så enkelt är det att ta bort en stubbe.

Gammal murken och fuktig stubbe med djupt liggande rötter.

Gammal murken och mycket fuktig ekstubbe ca 30 cm i diameter med djupt liggande rötter.

 • Användning av 8 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 2 säckar grillbriketter.
 • Arbetad tid: 1 timme.
 • Totalt tid: 20 timmar.
Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/BK6UM__bl5U

Stubben som ska eldas upp.
1. Börja med att gräva ett dike runt stubben ca 10 cm djupt. Stubben kommer att brinna ner lika långt som diket blir djupt.
2. Eftersom stubben är väldigt fuktig borras det hål i stubben för att slippa använda mycket kol. Tips! borra diagonalt och se till att hålen kommer ut i nederkanten på stubben. Det hjälper den varma luften att stiga upp genom hålet och stubben brinner även upp inifrån.
3. Montera stubbskorstenen, använd 8 sidor och sätt den över stubben.
4. Häll på briketterna och se till att de kommer ner hela vägen till marken. Häll på tändvätska och tänd. Kom ihåg att ta bort hakarna som håller fällplattorna.
5. Genom att fälla ner plattorna skapas det mycket värme runt stubben. Nu är det bara att låta skorstenen sköta sig själv i 1,5 – 2 timmar.
6. Första omgången av briketter har brunnit upp efter 1,5 – 2 timmar. Fäll upp fällplattorna med hjälp av hakarna. Använd handskar och en pinne för att fälla upp fällplattorna eftersom de är varma. Häll på mer briketter, dessa kommer tända sig själv med hjälp av den kvarvarande värmen. Ta bort hakarna så att fällplattorna kan röra sig fritt. Nu kommer stubben brinna upp långsamt. Mot slutet kommer den bara brinna med lite glöd.
7: Nu har stubben brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Häll på jord och så i gräsfrön.

Stubben är borta.

Stubbe vid stenmur

Ekstubbe ca 25 cm i diameter som är lite fuktig. Baksidan på stubben ligger mot en stenmur.

 • Användning av 8 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 2 säckar grillbriketter.
 • Arbetad tid: 1,5 timmar.
 • Totalt tid: 20 timmar.
Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/AvJ3T-LduI0

Stubben som ska bort.
1. Gräv ett ca 10 cm djupt dike runt stubben där du kan. Borra hål i stubben, gärna på diagonalen, och se till att hålen kommer ut i nederkanten på stubben. Då kan den varma luften stiga upp genom hålet och stubben brinner även upp inifrån.
2. Hugg av rötterna nära stubben för att komma så långt ner som möjligt med Stubbskorstenens underkant. Stubben kommer att brinna ner ungefär lika långt som underkanten på stubbskortenens sidor.
3. Anpassa Stubbskorstenens form efter stubben. Här har sidorna, som ligger närmast stenmuren höjts upp eftersom det inte gick att komma ner lika mycket som på övriga sidor av stubben.
4. Häll på briketterna och se till att de kommer ner hela vägen till marken. Häll på tändvätska och tänd. Ta bort hakarna som håller fällplattorna. Nu bildas det mycket värme runt stubben som gör att den börjar brinna.
5. Första omgången av briketter har brunnit upp efter 1,5 – 2 timmar. Fäll upp fällplattorna med hjälp av hakarna.
6. Använd handskar och en pinne för att fälla upp fällplattorna eftersom de är varma. Häll på mer briketter, dessa kommer tända sig själv med hjälp av den kvarvarande värmen. Ta bort hakarna så att Fällplattorna kan röra sig fritt. Nu kommer stubben brinna upp långsamt. Mot slutet kommer den bara brinna med lite glöd.
7. När stubben har brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Häll på jord och så i gräsfrön.

Stubben är borta.

Liten stubbe med ytliga rötter

Ekstubbe ca 30 cm i diameter. Med rötterna ca 70 cm. Den har fortfarande blad och är ihålig i mitten där det finns blöt jord och den har många ytliga rötter.

 • Användning av 8 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 2 st säckar grillbriketter.
 • Arbetad tid: 1,5 timmar.
 • Totalt tid: 20 timmar.
Stubben som ska bort.
1. Börja med att gräva ett dike runt stubben. Frilägg rötterna så gott det går. Ta bort den blöta jorden som är i mitten på stubben.
2. Hugg av rötterna nära stubben för att komma så långt ner som möjligt med Stubbskorstenens underkant. Helst skall underkanten komma ner ca 10 under markytan eftersom stubben kommer att brinna ner ungefär lika långt som underkanten på stubbskortenens sidor.
3. Anpassa Stubbskorstenen efter rötterna. Varje sida kan höjas upp eller sänkas ner oberoende av de andra sidorna. Täta med jord mellan nedre delen av skorstenen och marken. Om det kommer in förmycket luft brinner briketterna upp för fort.
4. Fyll på med briketter och tänd.
5. Efter 1,5 till 2 timmar har den fösta omgången av briketter brunnit upp och stora delar av stubben är borta. Fäll upp fällplattorna med hjälp av hakarna. Använd handskar och en pinne för att hålla upp fällplattorna eftersom de är varma. Häll på mer briketter, dessa kommer tända sig själv med hjälp av den kvarvarande värmen. Ta bort Hakarna så att fällplattorna kan röra sig fritt.
6. När stubben har brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Häll på jord och så i gräsfrön.

Stubben är borta.

Stor stubbe med ytliga rötter som fick eldas upp i två omgångar

Björkstubbe ca 55 cm i diameter. Med rötterna ca 90 cm. Den är nersågad till mycket låg höjd och står i en fuktig sänka. Den har många kraftiga och ytliga rötter.

 • Användning av 10 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 7 st 2,5 kg säckar briketter.
 • Arbetad tid: 2,5 timmar.
 • Totalt tid: 48 timmar.

Dag 1

Stubben som ska bort.
1. Så här gjorde vi. Vi började med att gräva ett dike runt stubben för att frilägga rötterna så gott det gick.
2. Efter som stubben var större än de 40 cm som är den maximala storleken för en stubbe fick vi elda upp stubben i två omgångar. Vi började med den vänstra delen av stubben och högg av rötterna nära stubben för att Stubbskorstenens underkant skulle komma så långt ner som möjligt. Helst skall underkanten komma ner ca 10 under markytan men vi kom ner ca 5 cm under marken och ca 10 cm under ovankanten på stubben. Detta är inte optimalt eftersom stubben kommer brännas ner ungefär lika långt som underkanten på stubbskortenens sidor. Vi fick använda motorsåg och yxa.
3. Sedan monterade vi Stubbskorstenen och anpassade den efter stubbens utseende. Vi höjde upp sidorna på den högra sidan eftersom den delen av stubbskorstenen fick stå ovanpå stubben. Den högra delen av stubben kommer vi att vi elda upp i omgång 2.
4. Vi fyllde på med 2 säckar briketter och tände på med braständare.
5. Nu skapades det mycket värme runt stubben och vi lät stubbskorstenen sköta sig själv i 2 timmar. Vi har även tätat med jord mellan nedre delen av skorstenen och marken där det var stora springor. Om det kommer in förmycket luft brinner briketterna upp för fort.
6. Efter 2 timmar hade den fösta omgången av briketter brunnit upp. Vi fällde upp fällplattorna och låste dem med hakarna och använde handskar och en pinne för att hålla upp fällplattorna eftersom de är varma. Sedan hällde vi på 2 säckar med briketter och lät dem tändas av den kvarvarande värmen. Hakarna togs bort så att fällplattorna kunde röra sig fritt. Det uppstod mycket rök innan briketterna blev tillräckligt varma.
7. När vi höll på så började det att regna och vi lade på två täckplåtar. Nu fick stubbskorstenen sköta sig själv till nästa morgon.

Dag 2

8. Nästa morgon hade 1/3 av stubben brunnit upp och det som var kvar av stubben hade blivit mycket torrare.
9. Vi sågade bort rötterna på den andra halvan av stubben dvs den högra. Även här kom vi enbart ner ca 10 cm under stubbens ovankant eftersom rötterna var så kraftiga och ytliga. Sedan sågades några snitt i stubben med motorsågen för att den skulle brinna bättre.
10. Nu anpassades Stubbskorstenen efter den nya formen på stubben.
11. Anpassningen sedd ovan ifrån
12. När det var klart fyllde vi på med 2 säckar briketter och tände med tändvätska. Stubbskorstenen fick sköta sig själv i 2 timmar tills briketterna nästan hade brunnit upp.
14. Efter 2 timmar fyllde vi bara på 1 säck briketter över den högra halvan av stubben eftersom resten av stubben hade brunnit ner så långt som det behövdes.
15. Vi använde en kniv för att fälla upp fällplattorna och hällde på lite mer tändvätska så att kolen började brinna utan att ryka så mycket. Till sist tog vi bort hakarna så att fällplattorna kunde röra sig fritt.
16. Nästa morgon tog vi bort Stubbskorstenen och stubben var borta. Vi hällde på några hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Sedan fyllde vi på med jord.

Stubben är borta.

Köp din Stubbskorsten™ för endast 885 kr

Om videon inte startar klicka här https://youtu.be/M8vxHp1WWZw