Exempel på hur du kan elda upp stubbar med olika utseende
med en Stubbskorsten™

Stubbskorstenen är både smart och enkel att använda för att elda upp stubbar i din trädgård. Oavsett hur de ser ut eller var de står kan du få ett lyckat resultat. Se nedan vilka metoder vi använt för att elda upp stubbarna.

Liten stubbe med djupt liggande rötter

En liten gammal fuktig ekstubbe ca 20 cm i diameter. Stubbe med djupt liggande rötter. 

 • Användning av 6 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 1 säck med grillbriketter.
 • Arbetad tid: 40 min.
 • Totalt tid: 18 timmar.
Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/M8vxHp1WWZw

Stubben som ska bort.
1. Börja med att gräva ett dike runt stubben ca 10 cm djupt. Stubben kommer att brinna ner lika långt som diket blir djupt.​
2. Montera stubbskorstenen och sätt den över stubben.
3. Fyll på med grillbriketter och tänd.
4. När stubben har brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
5. Häll på jord och så i gräsfrön.

Så enkelt är det att ta bort en stubbe.

Gammal murken och fuktig stubbe med djupt liggande rötter.

Gammal murken och mycket fuktig ekstubbe ca 30 cm i diameter med djupt liggande rötter.

 • Användning av 8 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 2 säckar grillbriketter.
 • Arbetad tid: 1 timme.
 • Totalt tid: 20 timmar.
Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/BK6UM__bl5U

Stubben som ska eldas upp.
1. Börja med att gräva ett dike runt stubben ca 10 cm djupt. Stubben kommer att brinna ner lika långt som diket blir djupt.
2. Eftersom stubben är väldigt fuktig borras det hål i stubben för att slippa använda mycket kol. Tips! borra diagonalt och se till att hålen kommer ut i nederkanten på stubben. Det hjälper den varma luften att stiga upp genom hålet och stubben brinner även upp inifrån.
3. Montera stubbskorstenen, använd 8 sidor och sätt den över stubben.
4. Häll på briketterna och se till att de kommer ner hela vägen till marken. Häll på tändvätska och tänd. Kom ihåg att ta bort hakarna som håller fällplattorna.
5. Genom att fälla ner plattorna skapas det mycket värme runt stubben. Nu är det bara att låta skorstenen sköta sig själv i 1,5 – 2 timmar.
6. Första omgången av briketter har brunnit upp efter 1,5 – 2 timmar. Fäll upp fällplattorna med hjälp av hakarna. Använd handskar och en pinne för att fälla upp fällplattorna eftersom de är varma. Häll på mer briketter, dessa kommer tända sig själv med hjälp av den kvarvarande värmen. Ta bort hakarna så att fällplattorna kan röra sig fritt. Nu kommer stubben brinna upp långsamt. Mot slutet kommer den bara brinna med lite glöd.
7: Nu har stubben brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Häll på jord och så i gräsfrön.

Stubben är borta.

Stubbe vid stenmur

Ekstubbe ca 25 cm i diameter som är lite fuktig. Baksidan på stubben ligger mot en stenmur.

 • Användning av 8 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 2 säckar grillbriketter.
 • Arbetad tid: 1,5 timmar.
 • Totalt tid: 20 timmar.
Spela videoklipp

Om videon inte startar klicka här  https://youtu.be/AvJ3T-LduI0

Stubben som ska bort.
1. Gräv ett ca 10 cm djupt dike runt stubben där du kan. Borra hål i stubben, gärna på diagonalen, och se till att hålen kommer ut i nederkanten på stubben. Då kan den varma luften stiga upp genom hålet och stubben brinner även upp inifrån.
2. Hugg av rötterna nära stubben för att komma så långt ner som möjligt med Stubbskorstenens underkant. Stubben kommer att brinna ner ungefär lika långt som underkanten på stubbskortenens sidor.
3. Anpassa Stubbskorstenens form efter stubben. Här har sidorna, som ligger närmast stenmuren höjts upp eftersom det inte gick att komma ner lika mycket som på övriga sidor av stubben.
4. Häll på briketterna och se till att de kommer ner hela vägen till marken. Häll på tändvätska och tänd. Ta bort hakarna som håller fällplattorna. Nu bildas det mycket värme runt stubben som gör att den börjar brinna.
5. Första omgången av briketter har brunnit upp efter 1,5 – 2 timmar. Fäll upp fällplattorna med hjälp av hakarna.
6. Använd handskar och en pinne för att fälla upp fällplattorna eftersom de är varma. Häll på mer briketter, dessa kommer tända sig själv med hjälp av den kvarvarande värmen. Ta bort hakarna så att Fällplattorna kan röra sig fritt. Nu kommer stubben brinna upp långsamt. Mot slutet kommer den bara brinna med lite glöd.
7. När stubben har brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Häll på jord och så i gräsfrön.

Stubben är borta.

Liten stubbe med ytliga rötter

Ekstubbe ca 30 cm i diameter. Med rötterna ca 70 cm. Den har fortfarande blad och är ihålig i mitten där det finns blöt jord och den har många ytliga rötter.

 • Användning av 8 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 2 st säckar grillbriketter.
 • Arbetad tid: 1,5 timmar.
 • Totalt tid: 20 timmar.
Stubben som ska bort.
1. Börja med att gräva ett dike runt stubben. Frilägg rötterna så gott det går. Ta bort den blöta jorden som är i mitten på stubben.
2. Hugg av rötterna nära stubben för att komma så långt ner som möjligt med Stubbskorstenens underkant. Helst skall underkanten komma ner ca 10 under markytan eftersom stubben kommer att brinna ner ungefär lika långt som underkanten på stubbskortenens sidor.
3. Anpassa Stubbskorstenen efter rötterna. Varje sida kan höjas upp eller sänkas ner oberoende av de andra sidorna. Täta med jord mellan nedre delen av skorstenen och marken. Om det kommer in förmycket luft brinner briketterna upp för fort.
4. Fyll på med briketter och tänd.
5. Efter 1,5 till 2 timmar har den fösta omgången av briketter brunnit upp och stora delar av stubben är borta. Fäll upp fällplattorna med hjälp av hakarna. Använd handskar och en pinne för att hålla upp fällplattorna eftersom de är varma. Häll på mer briketter, dessa kommer tända sig själv med hjälp av den kvarvarande värmen. Ta bort Hakarna så att fällplattorna kan röra sig fritt.
6. När stubben har brunnit upp. Ta bort stubbskorstenen och häll på minst två hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Häll på jord och så i gräsfrön.

Stubben är borta.

Stor stubbe med ytliga rötter som fick eldas upp i två omgångar

Björkstubbe ca 55 cm i diameter. Med rötterna ca 90 cm. Den är nersågad till mycket låg höjd och står i en fuktig sänka. Den har många kraftiga och ytliga rötter.

 • Användning av 10 sidor för att bygga stubbskrostenen.
 • 7 st 2,5 kg säckar briketter.
 • Arbetad tid: 2,5 timmar.
 • Totalt tid: 48 timmar.

Dag 1

Stubben som ska bort.
1. Så här gjorde vi. Vi började med att gräva ett dike runt stubben för att frilägga rötterna så gott det gick.
2. Efter som stubben var större än de 40 cm som är den maximala storleken för en stubbe fick vi elda upp stubben i två omgångar. Vi började med den vänstra delen av stubben och högg av rötterna nära stubben för att Stubbskorstenens underkant skulle komma så långt ner som möjligt. Helst skall underkanten komma ner ca 10 under markytan men vi kom ner ca 5 cm under marken och ca 10 cm under ovankanten på stubben. Detta är inte optimalt eftersom stubben kommer brännas ner ungefär lika långt som underkanten på stubbskortenens sidor. Vi fick använda motorsåg och yxa.
3. Sedan monterade vi Stubbskorstenen och anpassade den efter stubbens utseende. Vi höjde upp sidorna på den högra sidan eftersom den delen av stubbskorstenen fick stå ovanpå stubben. Den högra delen av stubben kommer vi att vi elda upp i omgång 2.
4. Vi fyllde på med 2 säckar briketter och tände på med braständare.
5. Nu skapades det mycket värme runt stubben och vi lät stubbskorstenen sköta sig själv i 2 timmar. Vi har även tätat med jord mellan nedre delen av skorstenen och marken där det var stora springor. Om det kommer in förmycket luft brinner briketterna upp för fort.
6. Efter 2 timmar hade den fösta omgången av briketter brunnit upp. Vi fällde upp fällplattorna och låste dem med hakarna och använde handskar och en pinne för att hålla upp fällplattorna eftersom de är varma. Sedan hällde vi på 2 säckar med briketter och lät dem tändas av den kvarvarande värmen. Hakarna togs bort så att fällplattorna kunde röra sig fritt. Det uppstod mycket rök innan briketterna blev tillräckligt varma.
7. När vi höll på så började det att regna och vi lade på två täckplåtar. Nu fick stubbskorstenen sköta sig själv till nästa morgon.

Dag 2

8. Nästa morgon hade 1/3 av stubben brunnit upp och det som var kvar av stubben hade blivit mycket torrare.
9. Vi sågade bort rötterna på den andra halvan av stubben dvs den högra. Även här kom vi enbart ner ca 10 cm under stubbens ovankant eftersom rötterna var så kraftiga och ytliga. Sedan sågades några snitt i stubben med motorsågen för att den skulle brinna bättre.
10. Nu anpassades Stubbskorstenen efter den nya formen på stubben.
11. Anpassningen sedd ovan ifrån
12. När det var klart fyllde vi på med 2 säckar briketter och tände med tändvätska. Stubbskorstenen fick sköta sig själv i 2 timmar tills briketterna nästan hade brunnit upp.
14. Efter 2 timmar fyllde vi bara på 1 säck briketter över den högra halvan av stubben eftersom resten av stubben hade brunnit ner så långt som det behövdes.
15. Vi använde en kniv för att fälla upp fällplattorna och hällde på lite mer tändvätska så att kolen började brinna utan att ryka så mycket. Till sist tog vi bort hakarna så att fällplattorna kunde röra sig fritt.
16. Nästa morgon tog vi bort Stubbskorstenen och stubben var borta. Vi hällde på några hinkar med vatten för att släcka kvarvarande glöd.
Sedan fyllde vi på med jord.

Stubben är borta.

Köp din Stubbskorsten™ för endast 885 kr

Om videon inte startar klicka här https://youtu.be/M8vxHp1WWZw

Köpvillkor

Allmänt

 • Stubbskotenen ägs av Smart Monter Sverige AB org. nr. 559027-8601 (Säljaren). Dessa köpevillkor gäller mellan dig (Köpare) som gör en beställning på www.stubbskorstenen.se och Säljaren.
 • Villkoren gäller enbart för konsumenter som beställer en produkt.
 • Villkoren kan ändras när som helst, men det köpvillkor som godkändes av köparen när köpet genomfördes är alltid det som gäller.
 • För att komma i kontakt med oss, skicka e-post till info@stubbskorstenen.se eller ring 0708-37 63 21.

Produktinformation

 • Bilder försöker i möjligaste mån återge produktens egenskaper, men vi garanterar inte att produktens utseende återges helt korrekt.
 • Innehållet på stubbskorsten.se är skyddat av upphovsrätt. Detta innebär att produktnamn, bilder och annat innehåll inte får kopieras och användas utan skriftligt medgivande från Säljaren

Beställning

 • För att kunna beställa en produkt måste köpvillkoren godkännas.
 • När köpet har blivit slutfört skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Säljaren ett avtal om köp.
 • I orderbekräftelsen finns alla uppgifter såsom produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
 • Vi reserverar oss mot slutförsäljning, lagersaldofel eller leveransförseningar.
 • Är något fel i orderbekräftelsen måste köparen omedelbart kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.

Priser

 • Alla priser anges i SEK och är inklusive 25% moms.
 • Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges separat.
 • Det totala priset anges innan beställningen slutförs och i orderbekräftelsen.
 • Vi reserverar oss för att priser kan ha angetts felaktigt och har rätt att ändra dessa. Ändras priset har köparen rätt att ångra köpet.
 • Priserna gäller enbart för leverans inom Sverige. För leverans utanför Sverige kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.
 • Betalning sker via swish eller mot faktura.

Leverans

 • Paketet levereras antingen med Postnord eller DHL.
 • Våra normala leveranstider är 2-5 arbetsdagar och leveranstiden framgår även i ordererkännandet.
 • Vid leverans utanför Sverige gäller andra fraktkostnader och leveranstider. Kontakta Säljaren via e-post till info@stubbskorsten.se.
 • Paket som inte har hämtats ut och returnerats till Säljaren har Säljaren rätt att ta ut en hanteringskostnads samt kostnaden för returfrakten. Minsta kostnaden som tas ut är 250 SEK inklusive moms.

Ångerrätt

 • Vid köp av produkter på webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar efter det att varan har tagits emot.
 • Du måste skicka e-post till info@stubbskorsten.se inom dessa 14 dagarna för att ångerrätten skall gälla. Mejlet skall innehålla namn, e-postadress, leveransadress samt bankuppgifter dit pengarna skall återbetalas.
 • Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten. Om produkten har använts eller blivit skadad har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen på det belopp som återbetalas
 • Produkten skall returneras inom 14 dagar efter dagen som att du har meddelat att du vill ångra köpet. Helst skall produkten skickas i originalförpackningen och du ansvarar för den returnerade produktens skick tills vi har taget emot den.
 • Kostnaden för returfrakten står du för.
 • Återbetalning kommer ske senast 30 dagar efter vi har mottagit returnerad produkt. Återbetalning sker med hela beloppet vi har fått från dig. Detta gäller inte för extrakostnader till följd av att du har valt ett annat betalnings- eller leveranssätt än det billigaste vi erbjuder.
 • Läs mer om ångerrätten på www.konsumentverket.se

Reklamation

 • Vi besiktigar produkten innan den levereras. Är produkten trots det felaktig skall du kontakta säljaren på info@stubbskorsten.se snarast möjligt efter det att felet upptäcks.
 • Du måste undersöka produkten när du tar emot den samt anmäla skador på emballage direkt till transportören eller utlämningsstället. Dokumenterar gärna skadorna med ett foto och skadan skall även noteras på frakthandlingen.
 • Vi kommer kontakta er för att diskutera hur felaktigheten på produkten skall åtgärdas.
 • Reklamerade produkter kan inte returneras utan vårt godkännande. Vi tar inte emot produkter som returnerats mot postförskott eller efterkrav.
 • Konstaterade och godkända felaktigheter kommer rättas till kostnadsfritt enligt gällande konsumentlagstiftning.
 • Produkten kan ej reklameras, om instruktionen till produkten inte har följts.

Ansvarsbegränsning

 • Säljaren tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
 • Alla varor förblir Säljarens egendom tills full betalning erlagts.
 • Om Säljaren fullföljer sina åtaganden accepterar Säljaren inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter som företaget inte kan råda över (Force Majeure).
 • Vi följer alltid gällande konsumentskyddslagstiftning.
  Tillämplig lag och tvister
 • För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Läs mer om detta på www.konsumentverket.se.
 • Tvist enligt dessa villkor skall tolkas och avgöras enligt svensk lag.
 • Om en tvist inte kan lösas genom samförstånd mellan dig och Säljare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Se www.arn.se.
 • Du kan även välja att lämna in klagomål via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr

Personuppgiftspolicy

 • Vi värdesätter din integritet och sparar så lite information som möjligt.
 • Vi använder enbart cookies från Google Analytics för att kunna analysera och förbättra vår webbplats. Se mer www.google.se/intl/sv/policies/privacy/
 • Vid en beställning sparar vi namn, adress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress samt köphistorik.
 • I samband med att du lägger en beställning godkänner du att vi kan lagra och använda dina uppgifter.
 • Beställningsinformation sparas så länge att vi kan efterleva rättsliga förpliktelser och följa bokföringslagen.
 • Övrig kommunikation sparas maximalt i 2 år efter den sista kontakten som har skett mellan dig och Säljaren.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut den information som vi har sparat, Detta levereras via e-post i läslig form.
 • Du har rätt att begära att informationen rättas eller att den tas bort. Vi måste alltid spara den information som behövs för att till exempel följa bokföringslagen.
 • Vi lämnar enbart ut information till tredjeparsleverantör som de behöver för att fullfölja sina uppgifter. Som tredjepartsleverantör räknar vi speditör, betalleverantör eller liknande och hänvisar till deras integritetspolicy.